برای ویرایش این پیام به پنل تنظیمات قالب > تب اعلانات و اعلان ساده بروید.

یک هواپیمای مسافربری تجاری پس از پنج سال مفقود شدن ناگهان دوباره ظاهر می شود. همانطور که افراد سرنشین دوباره در جامعه ادغام می شوند ، صداها و چشم اندازهای هدایت کننده از رویدادهایی را که هنوز رخ نداده اند ، تجربه می کنند و به زودی معمای عمیق تری آشکار می شود.

  • ۱ شهریور ۱۴۰۰
  • ۰
  • ۶۲ بازدید
دانلود سریال